آیا رنگ کردن مو در طول دوران بارداری امن است؟ | طب سنتی

ناشر : دانلود آهنگ محلی

آیا رنگ کردن مو در طول دوران بارداری امن است؟ | طب سنتی


اگر باردار هستید و دوست دارید رنگ موهای خود را تغییر دهید، وجود بعضی از بی قراری‌ها در مورد این موضوع کاملا عادی است. همانطور که می‌دانید زیادتر رنگ‌ها با مواد شیمیایی سمی پر شده‌اند که قادراست برای تندرستی جسم زیان آور باشد. گونه های متفاوتی از رنگ موها در بازار وجود دارد که شامل مواد شیمیایی پرمخاطره برای تندرستی جسم هستند. این موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که شخص باردار باشد. با اینحال شواهدی که رنگ مو در دوران بارداری را ممگونه کند وجود ندارد. تحقیقات خیلی بیشتری در این حوزه انجام شده است و زیادتر آن‌ها خاصیت‌ای نداشته‌اند.

رنگ کردن مو در دوران بارداری:

ساوقت OTIS یکی از ساوقت‌هایی است که اطلاعاتی در مورد ریسکات موجود برای بارداری فراهم می‌کند. مطالعات انجام شده در این ساوقت نشان می‌دهد که گزارشات بیشتری در مورد پیامد جانبی رنگ کردن مو در دوران بارداری وجود ندارد. این مطالعات نشان می‌دهد که رنگ‌ مو شامل مواد شیمیایی خیلی بدی است اما تنها میزان ناچیزی از آن به پوست سر و سیستم جسم نفوذ می‌کند. درنتیجه رنگ کردن مو تهدید خیلی اندکی برایپرورش و پیشرفت بچه دارد. با اینحال، بعضی از مردم باور دارند همین میزان اندک نیز فایده سرطان‌زایی دارد و قادراست برای جسم زیان آور باشد. اگر دوست دارید به صورت امن از این رنگ‌ها مصرف نمایید، مناسبتر است رنگ کردن موهای خود را در طول سه ماهه دوم بارداری انجام دهید. در این دوران بچه در حالپرورش بیشتر ضرر پذیر نیست. فاکتور های رنگ از طریق پوست وارد جسم می شوند و از طریق فولیکول یا شفت مو وارد جسم نخواهند شد. با اینحال اگر هنوز هم در مورد امن و بی ریسک بودن رنگ کردن مو در این دوران بی قرار هستید، مناسبتر است از انجام اینکار پیشگیری نمایید. شما می‌توانید از روش‌های رنگ کردن جانشین همانند هایلایت مصرف نمایید. این فرآیندها نسبت به رنگ کردن مو مناسبتر هستند زیرا مواد شیمیایی با پوست سر ارتباط نخواهد داشت.

همینطور بی قراری‌هایی در مورد ریسک ریزش مو برای خانم ها بارداری که موهای خود را رنگ میکنند وجود داشت که این موضوع نیست در تحقیقات رد شده است.

مطالعه مستقل دیگر در سال ۲۰۰۵ نشان می‌دهد که رنگ کردن مو در طول دوران بارداری، اقبال پیشرفت سرطان در نوزاد یا نوروبلاستوم را زیاد شدن می‌دهد. با اینحال، مطالعات زیادتری برای تجزیه و تحلیل شیوه دقیق استفاده و ترکیب مواد شیمیایی رنگ مو که سبب ایجاد سرطان در نوزادان می‌شود احتیاج است. دانشمندان سراسر جهان بر این باورند که مصرف رنگ موها یا دیگر محصولات وابسته با مو در طول دوران بارداری ،پرورش تومور در بچه را زیادتر نمی‌کند.

نتیجه گیری:

اگرچه مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۵ ، فایده سرطان زایی رنگ مو را برجسته می‌کند اما مطالعه انجام شده توسط موسسه OTIS این اثر را نفی می‌کند. درنتیجه استنتاج این است که مصرف رنگ مو در دوران بارداری امن است و ریسک ویژهی جنین در حالپرورش شما را تهدید نمی‌کند.


نظر های خودتون را برای دانلود آهنگ محلی قرار دهید ما نظر های شما رو خوانده و به شما پاسخ خواهیم داد